Co je bioprodukt, biovýrobek a biopotravina

Slovo bio kolem sebe slyšíme denně a asi všichni tušíme nebo přesně víme, co znamená. Umíme však rozlišit jednotlivé pojmy jako bioprodukt, biovýrobek a biopotravina?

Bioprodukt neboli biovýrobek je prvotní surovina získaná z ekologického zemědělství a to buď rostlinného nebo živočišného původu (např. ovoce, zelenina, obilí, bylinky, vejce, syrové mléko nebo hospodářské zvíře). Jedná se tedy o surovinu, ze které se následně vyrábí biopotraviny a další ekologické výrobky (např. kosmetika, drogerie). Jako ostatní bioprodukt se označuje bioosivo, biosadba a biokrmivo.

Biopotravina je taková potravina, která je vyrobena dle legislativních podmínek o ekologickém zemědělství. To znamená, že biopotravina musí být vyráběna pouze z bioproduktů a její výrobce musí při její výrobě striktně dodržovat platné zákony (dodržovat technologické postupy, používat jen povolené přísady a přídatné látky). Biopotravinou tedy mohou být např. výrobky z ovoce, mléčné a masové výrobky, mouka, chléb a další.

Co je bioprodukt a biopotravina přesně definuje zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství.
Celé znění zákona o ekologickém zemědělství najdete zde:
www.zakonyprolidi.cz